Vui lòng nhập thông tin để tải về brochure hội nghị.


Trong brochure sẽ có các nội dung sau:

  • Thông tin cụ thể về sự kiện, Bạn sẽ gặp những ai tại sự kiện và vì sao Bạn nên tham dự
  • Đường link đến bản nội dung chương trình hội nghị mới nhất và danh sách diễn giả
  • Cơ hội tài trợ và triển lãm tại sự kiện